THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MÃ ĐƠN VỊ, MÃ THẺ CÔNG CHỨC

Thứ năm - 16/12/2010 21:25
  - Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;- Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

  Hiệu trưởng thông báo:

  1. Mã đơn vị:  Mã đơn vị được quy định như sau:

   

   Tên các Đơn vịMã đơn vị  Ghi chú
   Ban Giám Hiệu 01 
   Phòng Tổ chức hành chính 02 
   Phòng Đào tạo 03 
   Phòng Công tác học sinh, sinh viên 04 
   Phòng Quản trị vật tư 05 
   Phòng Tài chính Kế toán 06 
   Phòng Quản lý khoa học 07 
   Khoa Khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở 08 
   Khoa Lý luận chính trị 09 
   Khoa Công nghệ thực phẩm 10 
   Khoa Hoá 11 
   Khoa Kế toán kiểm toán 12 
   Khoa Điện 13 
   Khoa CN Thông tin 14 
   Trung tâm Thực hành và chuyển giao CN 15 TT1
   Trung tâm Liên kết đào tạo 16 TT2
   Trung tâm Thông tin thư viện 17 TT3
   Trung tâm Quản lý chất lượng đào tạo 18 TT4
   Trung tâm Ngoại ngữ 19 TT5
   Trung tâm sinh học 20 TT6
   Khoa Quản trị và Tài chính 21 

  2. Mã thẻ công chức, viên chức của Trường CĐCN TP có kết cấu như sau:

    Mã số thẻ công chức, viên chức gồm có 10 ký hiệu số

   

   1    2    3    4   5    6 7  8  9   10

   

  Được đánh số thứ tự từ 1 đến 10:

  -   Từ số 1 đến 2 (gồm 2 số đầu): Là mã đơn vị

  -   Từ số 3 đến số 7 (gồm 5 số giữa): Là mã ngạch lương của công chức viên chức có tên trên thẻ

  -   Từ số 8 đến số 10 (gồm 3 số cuối): Là số thứ tự của công chức, viên chức có tên trên thẻ nằm trong danh sách cán bộ của Phòng TCHC quản lý.

  -   Mã thẻ công chức, viên chức được in trên thẻ dưới 2 dạng: Dạng số và dạng mã vạch 

  Tác giả bài viết: Admin

    Ý kiến bạn đọc

  KÊNH TUYỂN SINH
  KN50
  Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây