THÔNG BÁO CỦA HIỆU TRƯỞNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MÃ ĐƠN VỊ, MÃ THẺ CÔNG CHỨC

Thứ năm - 16/12/2010 21:25
- Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;- Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Hiệu trưởng thông báo:

1. Mã đơn vị:  Mã đơn vị được quy định như sau:

 

 Tên các Đơn vị Mã đơn vị   Ghi chú
 Ban Giám Hiệu  01  
 Phòng Tổ chức hành chính  02  
 Phòng Đào tạo  03  
 Phòng Công tác học sinh, sinh viên  04  
 Phòng Quản trị vật tư  05  
 Phòng Tài chính Kế toán  06  
 Phòng Quản lý khoa học  07  
 Khoa Khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở  08  
 Khoa Lý luận chính trị  09  
 Khoa Công nghệ thực phẩm  10  
 Khoa Hoá  11  
 Khoa Kế toán kiểm toán  12  
 Khoa Điện  13  
 Khoa CN Thông tin  14  
 Trung tâm Thực hành và chuyển giao CN  15  TT1
 Trung tâm Liên kết đào tạo  16  TT2
 Trung tâm Thông tin thư viện  17  TT3
 Trung tâm Quản lý chất lượng đào tạo  18  TT4
 Trung tâm Ngoại ngữ  19  TT5
 Trung tâm sinh học  20  TT6
 Khoa Quản trị và Tài chính  21  

2. Mã thẻ công chức, viên chức của Trường CĐCN TP có kết cấu như sau:

  Mã số thẻ công chức, viên chức gồm có 10 ký hiệu số

 

 1     2     3     4    5     6  7   8   9    10

 

Được đánh số thứ tự từ 1 đến 10:

-   Từ số 1 đến 2 (gồm 2 số đầu): Là mã đơn vị

-   Từ số 3 đến số 7 (gồm 5 số giữa): Là mã ngạch lương của công chức viên chức có tên trên thẻ

-   Từ số 8 đến số 10 (gồm 3 số cuối): Là số thứ tự của công chức, viên chức có tên trên thẻ nằm trong danh sách cán bộ của Phòng TCHC quản lý.

-   Mã thẻ công chức, viên chức được in trên thẻ dưới 2 dạng: Dạng số và dạng mã vạch 

Tác giả bài viết: Admin

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây