Khai giảng năm học 2013 - 2014

Thứ tư - 30/10/2013 04:22

Văn nghệ tại lễ khai giảng

Văn nghệ tại lễ khai giảng
Ngày 30 tháng 10 năm 2013, trường CĐCN Thực Phẩm long trọng tổ chức khai giảng năm học 2013 - 2014

Tới dự khai giảng có: Nhà giáo ưu tú, Bí thư Đảng ủy,Hiệu Trưởng Đặng Huy Tước, cùng toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và sinh viên CĐ khóa 7, Học sinh trung học K49 và HSSV đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong năm học vừa qua. Đến dự còn có: Ông Lê Văn Sao phó giám đốc chi nhánh Viettel tại tỉnh Phú Thọ, Bà Đặng Thị Ánh Tuyết đại diện cho ngân hàng đầu tư và phát triển Phú Thọ.

Thay mặt Đảng ủy, BGH Thầy giáo Nguyễn Việt Tấn đảng ủy viên, Phó Hiệu Trưởng nhà trường đọc diễn văn tổng kết năm học 2012 - 2013 và nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. (nội dung chủ yếu như sau)

            Về đặc điểm, tình hình năm học 2012 - 2013:

Năm học 2012 - 2013 là năm thứ sáu nhà trường tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; là năm học Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (1967 - 2012) và đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba; năm thứ sáu nhà trường thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt nam giai đoạn 2006 - 2020; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học.

Những kết quả đạt được cụ thể như sau:

 1. Công tác đào tạo:

 Kết quả tuyển sinh và quy mô đào tạo:

* Về công tác tuyển sinh:

Nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển sinh. Kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2013 của nhà trường được diễn ra trong học kỳ 2 năm học 2012-1013. Nhà trường đã tổ chức Kỳ thi tuyển sinh an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế, tuyển sinh đảm bảo đúng đối tượng, ngành nghề đào tạo và vùng tuyển.

Đối với hệ xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp: nhà trường đã thực hiện đúng quy trình xét tuyển đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh.

* Về quy mô đào tạo:

Quy mô học sinh- sinh viên năm học 2012 - 2013 của nhà trường là: 2.802 học sinh, sinh viên. Bao gồm các hệ đào tạo sau:

 

- Cao đẳng chính quy:

 

1.978 sinh viên.

 

- Cao đẳng liên thông:

 

418 sinh viên.

 

- Trung cấp chuyên nghiệp:

 

406  học sinh.

 Ngành nghề đào tạo:

Hiện nay, nhà trường tổ chức đào tạo 11 ngành trình độ cao đẳng, 07 ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 07 ngành trình độ cao đẳng nghề và 07 ngành trình độ trung cấp nghề. 

Chất lượng đào tạo:

Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề được nhà trường đặc biệt quan tâm, lãnh đạo nhà trường xác định đó là yếu tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội việc làm của HS,SV sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, trong năm học vừa qua chất lượng đào tạo được coi là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường.

Trong năm học vừa qua: - Tỷ lệ lên lớp các khóa đạt trên 95%.

                            - Kết quả tốt nghiệp năm học vừa qua là:

Hệ CĐCQ khóa 4 với tổng số: 806 SV, trong đó 793 SV đạt TN. TN loại giỏi: 11 (1.38%); Khá: 254 (31.83%); TB khá: 526 (65.91%); TB: 02 (0.25%).

Hệ CĐLT khóa 4 với tổng số: 132 SV, trong đó 119SV đạt TN. TN loại giỏi: 04 (3.13%); Khá: 53 (41.41%); TB khá: 62 (48.44%); TB: 0.

Hệ TCCN K47 với tổng số: 117 HS, trong đó 111 HS đạt TN. TN loại giỏi: 12 (10.34%); Khá: 67 (57.76%); TB khá: 31 (26.72%); TB: 01 (0.86%).

Tổng kết học kỳ 2 năm học 2012- 2013, Nhà trường đã công nhận danh hiệu HS,SV khá, giỏi cho 105 em có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong đó: Giỏi là: 12 em; Khá là: 93 em. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho 70 HSSV có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tốt.

 Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên:

Năm học 2012 - 2013 nhà trường nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công Thương và đã được Bộ Công Thương bổ nhiệm 02 đồng chí Phó Hiệu trưởng tăng cường công tác quản lý giáo dục. Năm vừa qua, nhà trường cũng đã cử hàng chục giảng viên, giáo viên đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ để xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hiện tại, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là: 276, giáo viên cơ hữu là: 173. Trong đó: Tiến sỹ: 03; thạc sỹ: 73; đại học: 97. Ngoài ra còn có  07 thầy cô đang làm NCS,  36 thầy cô đang học thạc sỹ và 02 cán bộ đang học đại học.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường với kết quả:

- Tổng số GV dự thi GV dạy giỏi cấp khoa: 61 GV đạt tỷ lệ 35,3%.

- Tổng số GV dự thi GV dạy  giỏi cấp trường: 14 GV đạt tỷ lệ 8,1%.

- Tổng số GV được công nhận GV dạy giỏi cấp trường: 14 GV đạt tỷ lệ 100%.

 Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo :

Nhà trường đảm bảo có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho HS,SV. Năm học 2012 - 2013 nhà trường tiếp tục tổ chức rà soát 07 chương trình đào tạo các ngành thuộc hệ Trung cấp chuyên nghiệp, đã chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với danh mục ngành đào tạo cấp IV theo Thông tư 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác biên soạn giáo trình tiếp tục được nhà trường quan tâm, đầu tư kinh phí, tạo điều kiện cho các thầy cô giáo biên soạn giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Trong năm học qua, nhà trường cũng đã xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của nhà trường, là cam kết của nhà trường về chất lượng đào tạo với xã hội, về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp.

Hiện nay, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ đối với hệ Cao đẳng, đến nay đã thành lập Ban tổ chức thực hiện chuyển đổi hình thức đào tạo, đã xây dựng xong Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã xây dựng lại chương trình đào tạo các ngành để phù hợp với việc đào tạo tín chỉ và đang triển khai các bước tiếp theo nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2013 - 2014.

Về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Năm học 2012-2013 đã thực hiện: 01 đề tài cấp nhà nước; 03 đề tài cấp Bộ; 01 đề tài cấp Tỉnh; 04 đề tài cấp Trường với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Các đề tài đều đã được nghiệm thu đạt loại Khá trở lên và hoàn thành đúng tiến độ, nội dung so với đăng ký ban đầu, công tác thanh quyết toán đảm bảo đúng theo quy định. (Riêng đề tài cấp Nhà nước và cấp Tỉnh được tổ chức thực hiện trong 2 năm 2012-2013 vì vậy dự kiến nghiệm thu tháng 12/2013).

 Về xây dựng cơ sở vật chất, công tác tài chính:

Phải khẳng định rằng: Trang thiết bị phục vụ đào tạo của nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu về nội dung, chương trình đào tạo và có hiệu quả tốt. Nhà trường đã tạo điều kiện cho việc trang bị mới các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, thanh lý các trang thiết bị lạc hậu hoặc hiệu quả sử dụng thấp. Thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị đã được trang bị. Thiết lập quy trình quản lý và khai thác thiết bị sử dụng. Trong 2 năm 2012-2013, Dự án đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng Đào tạo của Nhà trường đã được Bộ Công Thương trang bị 02 phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme – protein với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà lớp học lý thuyết số 8, sau khi hoàn thành sẽ đưa vào sử dụng phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập.

Hoạt động của các đoàn thể và công tác thi đua khen thưởng:

Năm học 2012- 2013: Đảng bộ nhà trường đã được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Công đoàn trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam cờ thi đua xuất sắc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được Tỉnh đoàn Phú Thọ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh 5 năm liền. Những đóng góp của các tổ chức đoàn thể đã góp phần vào thành tích chung mà nhà trường đã đạt được.

Kết quả thi đua khen thưởng năm học 2012- 2013:

- Về tập thể:

100% các đơn vị đều đạt lao động tiên tiến trong đó có 16/21 đơn vị đạt danh hiệu lao động xuất sắc. 04 đơn vị được Bộ Công Thương và 02 đơn vị được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen.

- Về cá nhân: 

Nhà trường đã trao danh hiệu lao động tiên tiến cho: 249 đ/c trong đó có 50 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Căn cứ vào thành tích xuất sắc của các cá nhân, Bộ Công Thương đã khen thưởng 08 đ/c trong đó có 04 đ/c được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, 04 đ/c được tặng bằng khen; UBND tỉnh Phú Thọ cũng tặng bằng khen cho 03 đ/c khác có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

   Bước vào năm học mới với những cơ hội và khó khăn, thách thức mới, toàn thể cán bộ, giáo viên và HSSV nhà trường cần nỗ lực, chủ động hơn nữa để đưa nhà trường ổn định và vững bước đi lên. Trong năm học 2013- 2014, với phương châm: Nhìn thẳng vào những thiếu sót, hạn chế; phát huy tinh thần làm chủ, khắc phục khó khăn, tăng cường chất lượng, cải tiến quản lý trong giáo dục - đào tạo và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, Nhà trường phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng sau:

            1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, giáo viên và HSSV nhà trường.

   2. Thực hiện tốt các nội dung theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tăng cường kỷ luật, nội quy công sở và học đường; Thực hiện nề nếp, kỷ cương; Ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong đào tạo và quản lý đào tạo.

  3. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo hệ Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông và hệ Trung cấp chuyên nghiệp, đẩy mạnh phát triển các loại hình đào tạo: Trung cấp liên thông lên Cao đẳng, đào tạo Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. Thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt mục tiêu: đào tạo nguồn nhân lực với quy mô và cơ cấu ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực do Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT giao cho nhà trường. Tích cực đào tạo theo địa chỉ nhằm giảm chi phí cho người học.

   4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn hoá. Cử các đồng chí là cán bộ, giảng viên học cao học và nghiên cứu sinh, trú trọng đào tạo cán bộ, giảng viên đầu ngành. Quyết tâm từng bước thực hiện cho bằng được việc nâng cấp trường lên Đại học giai đoạn 2015-2016.

    5. Tiếp tục đổi mới công tác thi kết thúc học phần và công tác quản lý học sinh, sinh viên. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng nâng cao năng lực sáng tạo, tăng cường kiến thức, kỹ năng thực hành; làm tốt công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ áp dụng đối với hệ Cao đẳng chính quy toàn trường. Tổ chức tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng đào tạo như: Lấy ý kiến người học; Bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo; Thực hiện nội dung “3 công khai” theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng triển khai công tác tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường theo quy định. 

     6. Duy trì công tác quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị, duy tu, bảo quản nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Có cơ chế thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học đặc biệt là khoa học ứng dụng, khuyến khích tài năng trẻ, phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiếp cận công nghệ cao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, giảng viên và HSSV.

    7. Tiếp tục làm thủ tục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thêm 03 ngành đào tạo hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và xã hội mở 05 ngành Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề. 

    8. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính trong nhà trường theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ. Nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động của nhà trường, thực hiện nghiêm túc luật Viên chức.

    9. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hoàn thiện, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ. Không ngừng căm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC và HSSV. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động chuyên môn, kế hoạch đào tạo theo đúng quy định. Giải quyết dứt điểm, đúng quy định các trường hợp đơn thư, khiếu nại ( nếu có), tạo không khí đoàn kết nhất trí trong nhà trường.

        Nhà giáo ưu tú Hiệu Trưởng Đặng Huy Tước đánh trống khai giảng năm học 2013 - 2014

                Công ty Viettel tặng 5 xuất quà cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

                      Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Thọ tặng học bổng cho HSSV

            Hiệu trưởng khen thưởng cho giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Việt Hưng (Khoa hóa)

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong buổi lễ khai giảng và trao tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập

                                        Cô giáo Trần Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ

                       Sinh viên Nguyễn Hà Ngân lớp K7 - KT1 phát biểu tại buổi lễ

                           Đại biểu và cán bộ quản lý nhà trường chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây