Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trưởng phòng: TS. Đào Thị Việt Hà

Số điện thoại: 0989 811 875

Email: qlkh.fic@gmail.com

1. Giới thiệu

Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

2. Chức năng, Nhiệm vụ

Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ nhằm tạo ra tri thức khoa học, các giải pháp công nghệ, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ và năng lực hợp tác của Trường.

3. Đội ngũ

     Phòng có 03 cán bộ, giáo viên trong đó có 01 cán bộ có trình độ Tiến sỹ, 02 cán bộ có trình độ Thạc sỹ.

4. Thông tin hoạt động và thành tựu

Đã xây dựng và ban hành bộ hồ sơ hoàn chỉnh quy đinh, quy trình thực hiện quản lý chuyên đề KHCN cấp khoa, cấp trường, ban hành 18 biểu mẫu cho chuyên đề cấp Khoa, đề tài cấp trường.

Năm 2015 đã  xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế 9001 – 2008.

Trong nhiều năm qua tập thể phòng QLKH&HTQT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể phát động,  đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của nhà trường.

Với những thành tích trên, phòng QLKH & HTQT nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu tập thể  Lao động xuất sắc, 02 lần nhận bằng khen của Bộ Công Thương (năm 2011 và 2014) và 01 lần nhận bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ (năm 2016); nhiều cá nhân đạt danh diệu chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận bằng khen của Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam.

5. Định hướng

          Phát triển Nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, gắn liền với thực tế, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng khoa học và công nghệ cao. Trước hết tập trung cho ngành Công nghệ Thực phẩm & Công nghệ Sinh học, Công nghệ Hóa học

          Hoạt động hợp tác Quốc tế hướng đến liên kết đào tạo và kết nối doanh nghiệp nước ngoài nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm ngay sau khi ra trường

KÊNH TUYỂN SINH
KN50
KÊNH TUYỂN SINH
KN50
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây