PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ


dao thi viet ha
Họ và tên: Đào Thị Việt Hà
Chức vụ: Trưởng phòng

Hàm vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 
0210.6254012
Email: phongnckh@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt động khoa học công nghệ nhằm tạo ra tri thức khoa học, các giải pháp công nghệ, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, góp phần hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chất lượng đào tạo; Tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Nhà trường.
3. Đội ngũ
 Phòng có 03 cán bộ, giảng viên trong đó: 01 tiến sỹ, 02 thạc sỹ.
4. Thông tin hoạt động và thành tựu
Đã xây dựng, ban hành 18 biểu mẫu quản lý và bộ hồ sơ hoàn chỉnh về quy định, quy trình thực hiện chuyên đề, đề tài khoa học công nghệ cấp Khoa, cấp Trường.
Năm 2015 đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 – 2008. Năm 2016 hợp tác với Trường đại học Seoil Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Ube Kosen Nhật Bản.
Trong nhiều năm qua tập thể Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và các tổ chức đoàn thể, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của Nhà trường.
Với những thành tích trên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2008, 2011, 2014) và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2016); nhiều cá nhân đạt danh diệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam.

vinades
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây