CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ XXI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU KHOÁ XXII - NHIỆM KỲ 2009 – 2012

Thứ tư - 18/11/2009 02:24
Tuổi trẻ nhà trường bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn trường lần thứ XXI với những nhiệm vụ cơ bản: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường trong giai đoạn mới 2005-2010.
Với tinh thần vượt khó và nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ- ĐVTN nhà trường, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu và Thành đoàn Việt Trì, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, khoa chuyên môn, trung tâm và các thầy cô giáo, Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc gnhị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXI, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các năm học nhiệm vụ các năm học trong nhiệm kỳ của Đại hội 2006-2009

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1.Thuận lợi: ĐTN luôn được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của thành đoàn Việt Trì, của Đang uỷ, BCH nhà trường, sự giúp đỡ và kết hợp chặt chẽ của các phòng, khoa, trung tâm.
2.Khó khăn: Đa số các đoàn viên còn rất trẻ mới chuyển từ môi trường học tập từ phổ thông sang chuyên nghiệp với phương thức đào tạo mới với nhiều ngành nghề khác nhau. Sự nhận thức về vai trò của tổ chức đoàn, hoạt động đoàn thể của một số đoàn viên còn hạn chế.
 
PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THƯC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 NHIỆM KỲ 2006-2009
 
I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
          Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, trong nhiệm kỳ qua Đoàn trường đã tập trung đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Việt Trì lần thứ XVIII.
          Thông qua các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và tháng thanh niên hàng năm, đoàn trường đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục về Đảng, về Bác, về lịch sử dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
          Kết quả trong nhiệm kỳ qua 100% ĐVTN và chi đoàn tham gia các hoạt động tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          Thông qua các hoạt động tập thể, sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong ĐVTN được bộc lộ rõ nét.
2.Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng trong nhà trường.
          Tiếp tục thực hiện nghị quyết 07 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII về “ nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở ”, Đoàn trường đã phát động cuộc vận động “ Xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh” với phương châm “ Xây dựng chi đoàn mạnh là giải pháp cơ bản để xây dựng củng cố tổ chức Đoàn ”. Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn trường đã tổ chức 2lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ đoàn, cán bộ hội LHTN Việt Nam tại cơ sở với 83 cán bộ tham gia, kết thúc khoá học bằng các hoạt động dã ngoại, hoạt động thực tế tại K9 Hà Tây.
3. Kết quả phong trào “ 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, 4 đồng hành cùng thanh nhiên lập thân lập nghiệp”.
          Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc
          Phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp
II.NHỮNG TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIÊM
1.Tồn tại: Một số phong trào hoạt động chưa có chiều sâu và chưa trở thành hoạt động thường xuyên trong HSSV, đặc biệt chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn mang tính hình thức, chưa đều, hiệu quả chưa cao.
2. Nguyên nhân: Do một số cán bộ từ BCH đoàn trường đến chi đoàn còn yếu về năng lực, chưa thực sự nhiệt tình.Phương pháp tổ chức tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN còn cứng chắc và chưa đáp áp yêu cầu nhiệm vụ.
3. Bài học kinh nghiệm: BCH Đoàn trường phải có kế hoạch chương trình hành động của năm học mới được Đảng uỷ phê duyệt, đồng thời phải có kế hoạch cho từng tháng, từng đợt thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và tâm tư nguyện vọng của ĐVTN. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, học sinh, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:
          Hoạt động của Đoàn phải bám sát vào nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch của Đoàn cấp trên, bám sát vào mục tiêu đào tạo của nhà trường để từ đó chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng đề ra những chỉ tiêu hình thức thi đua cụ thể, sáng tạo, phong phú trong mọi công việc, phát huy tinh thần tự giác trong đường lối dân chủ và tự quản…
 + Tích cực tham mưu và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, ban giám hiệu về công tác thanh niên
 + Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thông tin báo cáo triển khai kế hoạch của Đoàn.
 + Chế độ hội họp định kỳ được thực hiện nghiêm túc như họp BCH, ban thi đua nhằm đánh giá, xếp loại, đồng thời đề ra phương hướng cho hoạt động.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nhìn tổng quát nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn duy trì và có bước đổi mới. Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống nếp sống văn hoá của thanh niên đã được đổi mới về hình thức, hấp dẫn về nội dung, từ đó đạt hiệu qủa giáo dục cao.
 
PHẦN THỨ HAI
KIỂM ĐIỂM SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
 NHIỆM KỲ 2006 -2009
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHẤP HÀNH
          Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2006 – 2009 đã bầu ra BCH Đoàn trường gồm 15 đồng chí, trong đó có 8 nam, 7 nữ.Chi đoàn khối cơ quan có 12 đồng chí. Các chi đoàn học sinh có 3 đồng chí. Ban thường vụ gồm có 5 đồng chí trong đó có 4 đồng chí là giáo viên, 1 đồng chí là học sinh.
II. ĐÀNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRONG NHIỆM KỲ QUA
           BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2006-2009 đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đã biết vận dụng sáng tạo những chủ trương của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, của Thành đoàn Việt Trì cho phù hợp với điều kiện thực tế của Đoàn trường để duy trì phong trào.Song BCH, BTV còn một số hạn chế và thiếu sót. BCH, BTV nhiệm kỳ 2006-2009 mong được các vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để BCH mới có những bước phát triển mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đoàn trường.
 
PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
NHIỆM KỲ 2009-2012
 
Nhiệm kỳ 209-2012 của Đoàn trường diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2009-2012 đánh dấu 45 năm thành lập trường và kỷ niệm 5 năm nhà trường lên cao đẳng.
I.PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU
           Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Triển khai thực hiện các phong trào. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong học sinh – sinh viên, đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học gắn với phong trào sáng tạo trẻ trong ĐVTN.Tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn nhà trường vững mạnh, nâng cao chất lượng chi đoàn và liên chi đoàn, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú của Đảng xem xét, kết nạp.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
          -100% ĐVTN được tuyên truyền giáo dục về lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng và tham gia thực hiện cuộc vận động. Tham gia nghiên cứu đóng góp vào văn kiện đại hội Đảng các cấp.
          - Tiếp tục xây dựng và sử dụng có hiệu quả quỹ tài năng trẻ và bạn nghèo vượt khó.
          - Phấn đấu đạt kết quả học tập và rèn luyện.
          - Duy trì các hoạt động tình nguyện, hoạt động đội công tác xã hội.Tình nguyện tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ đoàn, giới thiệu 10-15 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
          Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm “ Sâu về nội dung, đa dạng về hình thức, thường xuyên liên tục”, xây dựng lối sống đẹp trong ĐVTN.
          Nâng cao chất lượng phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tiến quân vào khoa học công nghệ.
          Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.
          Nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện trong học sinh, sinh viên.
          Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng.
          Phong trào “ 5 xung kích, 4 đồng hành ”: Tăng cường các hoạt động thi đua tạo môi trường cho HSSV, giáo viên trẻ học tập tốt, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ, chuyên môn, tay nghề. Các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ HSSV học tập và phát triển tài năng. Phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên là cán bộ giáo viên. Đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong HSSV.
          Công tác chỉ đạo: BCH Đoàn trường tích cực tham mưu với Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường công tác thanh niên. Lập kế hoạch theo từng năm học và hci tiết cho từng tháng, từng đợt hoạt động.Triển khai kế hoạch tới BCH các liên chi đoàn và chi đoàn. Duy trì giao ban định kỳ hàng tháng nhằm triển khai và đánh giá các hoạt động phong trào.
           

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Lan Hương - T

Nguồn tin: Đoàn Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây