1

dsfs
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" title="Tiêu đề và mô tả" align="left" width="716">
  <tr>
    <td width="294" valign="top"><p><strong>Trưởng khoa: Ths. </strong><strong>Đỗ Tiến Thành</strong><br />
      <strong>Số điện thoại:    0903 454 268</strong><br />
      <strong>Email:</strong><strong> </strong><a href="mailto:khoatp@fic.edu.vn"><strong>khoatp@fic.edu.vn</strong></a></p></td>
    <td width="422" valign="top"><p align="center">KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM &amp; CÔNG NGHỆ    SINH HỌC. </p></td>
  </tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Giới  Thiệu</strong>                                                                                                                                                              <br />
  Khoa Công nghệ Thực phẩm  &amp; Công nghệ Sinh học đ­ược  thành lập năm 2006  theo Quyết định số   17/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm.  Khoa Công nghệ Thực phẩm &amp; Công nghệ Sinh học được hình thành và phát  triển từ tổ Thực Phẩm (1967), một trong những tổ bộ môn đầu tiên của trường Trung học kỹ thuật Lương thực  - Thực phẩm.<br />
  <img src="file:///C|/Users/Dell/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver CS6/en_US/OfficeImageTemp/clip_image002.jpg" alt="" width="544" height="234" border="0" /> <br />
  <strong> </strong><strong>Đội ngũ</strong><strong> </strong><br />
  Gồm 10 cán bộ, giảng viên trong đó 01 giảng viên có trình độ tiến sỹ, 05 giảng viên trình độ thạc sỹ, trình độ Đại học có 04 giảng viên và cán bộ. Đ­ược cơ cấu 03 bộ  môn: Bộ môn Vi – Hóa sinh, bộ môn Công nghệ  thực phẩm và bộ môn Hóa công</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" title="Ảnh với văn bản" width="706">
  <tr>
    <td width="178" valign="top"><br />
      <img src="file:///C|/Users/Dell/AppData/Roaming/Adobe/Dreamweaver CS6/en_US/OfficeImageTemp/clip_image004.jpg" alt="" width="176" height="186" border="0" /></td>
    <td width="528" colspan="3" valign="top"><p><strong>Chức năng nhiệm vụ</strong><strong> </strong><br />
      - Chịu tránh nhiệm    về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học của Khoa; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, đánh giá nhằm nâng cao    chất lượng đào tạo.<br />
      - Xây dựng chương    trình, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; đề xuất mở ngành và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực    chuyên môn do Khoa quản lý <br />
      - Kiểm tra tiến độ, quy trình    giảng dạy các môn học; đề xuất, xây dựng kế    hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên    thuộc Khoa.<br />
      - Tổ chức nghiên cứu khoa    học, phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ    theo kế hoạch của Nhà trường giao. </p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="706" colspan="4" valign="top"><p align="center"><strong>Thông t</strong><strong>in hoạt động và thành tựu    nổi bật</strong> <br />
      Khoa Công nghệ Thực phẩm &amp; Công    nghệ Sinh học luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua và các    hoạt động xây dựng Nhà trường. Với tinh thành không    ngừng học hỏi và trau dồi trình độ chuyên môn, khoa Công nghệ thực phẩm luôn    hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhà trường giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu    tập thể lao động xuất xắc, nhận được nhiều bằng khen các cấp cho tập thể: 01 Bằng khen của    UBND tỉnh Phú Thọ; 02 Bằng khen của Bộ Công    Thương; 01 bằng khen của Công đoàn công thương Việt Nam.</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="481" colspan="2" valign="top"><ul>
      <li>&nbsp;</li>
    </ul></td>
    <td width="200" valign="top"><p align="right">&nbsp;</p></td>
    <td width="26"><p>&nbsp;</p></td>
  </tr>
</table>
<h1>&nbsp;</h1>
</body>
</html>
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây