Thông Báo

Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông năm 2018

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng Liên thông năm 2018 với các ngành/nghề như sau:

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Phú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018

 

Căn cứ công văn số 2817/LĐTBXH-TCGDNN, ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2018. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông:

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển (do nhà trường tổ chức)

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

3. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 31/12/2018.

4. Ngành/nghề đào tạo:

TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH/NGHỀ TT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH/NGHỀ
1. Chế biến lương thực 6540102 15. Công nghệ kỹ thuật hóa học 6510401
2. Công nghệ thực phẩm 6540103 16. Kiểm nghiệm chất lượng lương thực,  thực phẩm 6510603
3. Chế biến thực phẩm 6540104 17. Công nghệ thông tin 6480201
4. Chế biến dầu thực vật 6540105 18. Tin học ứng dụng 6480205
5. Chế biến rau quả 6540106 19. Quản trị cơ sở dữ liệu 6480208
6. Sản xuất bánh kẹo 6540106 20. Quản trị mạng máy tính 6480209
7. Sản xuất cồn 6540117 21. Công nghệ KT Điện, điện tử 6510303
8. Sản xuất rượu 6540118 22. Công nghệ KT điều khiển và tự động hóa 6510305
9. Sản xuất nước giải khát 6540119 23. Điện dân dụng 6520226
10. Công nghệ chế biến chè 6540124 24. Điện công nghiệp 6520227
11. Chế biến cà phê, ca cao 6540125 25. Kế toán 6340301
12. Chế biến thuốc lá 6540126 26. Kế toán doanh nghiệp 6540302
13. Công nghệ sau thu hoạch 6620101 27. Tài chính – Ngân hàng 6340202
14. Công nghệ sinh học 6420202 28. Quản trị kinh doanh 6340404

5. Hồ sơ đăng ký:

  • Đơn đăng ký học (theo mẫu);
  • Bằng tốt nghiệp trung cấp  (bản sao công chứng);
  • Bảng ghi kết quả học tập (bản sao công chứng);
  • Bản sao giấy khai sinh (bản sao công chứng);
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
  • Ảnh 3×4 (04 ảnh – ghi rõ họ tên , ngày sinh mặt sau ảnh)

                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)
NGUYỄN VIỆT TẤN

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ học sinh, sinh viên – Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – P.Tân Dân – TP.Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 6254.045;  Di động tư vấn trực tuyến: 0948.570.777; 0974.772.686; 0977.198.213
Website: fic.edu.vn

Tác giả bài viết: N.T.L.H

Nguồn tin: Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ Học sinh – Sinh viên

Call