Thông Báo

FIC – KHỞI ĐẦU TƯƠNG LAI CỦA BẠN Với mục đích cung cấp cho học sinh, sinh viên những thông tin về chương trình đào tạo kỹ sư – thực tập quốc tế trình độ cao đẳng công nghệ thực phẩm. Ngày 03/04/2022 trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tổ chức Hội thảo “HƯỚNG …

Căn cứ Thông tư số 05/2017/BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 …

DOWNLOAD mẫu hồ sơ tuyển sinh năm học 2019 HỒ SƠ CĐ, TC NĂM 2019 (tốt nghiệp THPT) HỒ SƠ HỆ THPT NĂM 2019 HỒ SƠ LIÊN THÔNG NĂM 2019 HỒ SƠ TRUNG CẤP 2 NĂM (tốt nghiệp THCS) NĂM 2019

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thông báo Tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2018 với các ngành/nghề như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN …

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng Liên thông năm 2018 với các ngành/nghề như sau: BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Phú Thọ, ngày 01 tháng 3 năm 2018 …

Call