• Họ Và Tên: HÀ THỊ LAN ANH
  • Chức Vụ: Trưởng khoa
  • Hàm Vị: Tiến sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254.027
  • Email: khoacnhh@fic.edu.vn
  • Họ Và Tên: TẠ MỸ HẰNG
  • Chức Vụ: Phó Trưởng khoa 
  • Hàm Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254.027
  • Email: khoacnhh@fic.edu.vn
1. Giới thiệu

Tiền thân của Khoa Công nghệ Hoá học là Tổ Hóa-Thực phẩm được thành lập từ tháng 5/1967. Ngày 06 tháng 11 năm 2006  được nâng cấp thành Khoa Công nghệ Hoá học theo Quyết định số: 18/QĐ – CĐTP của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2.  Chức năng, nhiệm vụ

Khoa có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng mở các ngành nghề mới, xây dựng các chương trình khung đào tạo, các chương trình chi tiết môn học. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai công tác đào tạo.

Đào tạo các môn học cho ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Hóa Phân tích, Công nghệ Hóa nhựa, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và ngành Kiểm nghiệm Chất lượng Lương thực, Thực phẩm theo các hệ : Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông, Văn Bằng II, Chứng chỉ, và quản lý các phòng thí nghiệm chuyên môn của Khoa.

 

3. Đội ngũ
Khoa Công nghệ Hóa học gồm 08 giảng viên, giáo viên và cán bộ, trong đó: 01 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ và  02 cán bộ, giáo viên có trình độ đại học.

 

4. Thông tin hoạt động và các thành tựu nổi bật

Khoa Công nghệ Hóa học luôn đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo của 03 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Kiểm nghiệm Chất lượng Lương thực, Thực phẩm. Đào tạo những kỹ sư thực hành và kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tư cách đạo đức tốt, thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Khoa đã thực hiện phương pháp 5S trong các phòng thí nghiệm do khoa quản lý tạo nên một môi trường học tập khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao ý thức và kỹ năng mềm cho học sinh – sinh viên. 

Với các thành tích trên, khoa đã nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2011, 2013, 2015) và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2014, 2016) và nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ Công Thương và Công đoàn Công thương Việt Nam.