Công tác Tuyển sinh

Công tác Tuyển sinh

12/09/2022

Nhập học hệ Trung cấp năm 2022

   Sáng ngày 11/09 tại Trường CĐ CN Thực Phẩm đã diễn ra buổi “Họp phụ huynh đầu năm học 2022 – 2023” dành hệ Trung cấp nghề K58 ,nhằm

13/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh

13/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh

Call