• Họ Và Tên: ĐỖ THỊ HOA
 • Chức Vụ: Trưởng khoa
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Số Điện Thoại: 0210.6254026 
 • Email: khoacnktd@fic.edu.vn
Upload Image...
 • Họ Và Tên: TRẦN VIỆT HÙNG
 • Chức Vụ: Phó Trưởng khoa
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Số Điện Thoại: 0210.6254026 
 • Email: khoacnktd@fic.edu.vn
 • Họ Và Tên: NGUYỄN QUỐC TOẢN
 • Chức Vụ: Phó Trưởng khoa 
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Số Điện Thoại: 0210.6254026
 • Email: khoacnktd@fic.edu.vn

1. Giới thiệu
Khoa Công nghệ Kỹ thuật điện được thành lập theo Quyết định số 231/QĐ-THTP ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực Phẩm.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng mở các ngành nghề mới, xây dựng các chương trình khung đào tạo, các chương trình chi tiết môn học. Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm triển khai công tác đào tạo.

Đào tạo các môn học cho ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa; Điện Công nghiệp; Điện Dân dụng. Khoa đang từng bước khẳng định uy tín của mình với phương châm “Lấy người học làm trung tâm, học tập luôn gắn liền với thực tiễn và nghiên cứu khoa học”.

Tổ chức biên soạn, quản lý chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy và học; Tổ chức thực hành, thực tập, thực nghiệm khoa học.

 

3. Đội ngũ

Khoa Công nghệ kỹ thuật điện có 10 cán bộ, giảng viên, giáo viên trong đó: 07 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 03 cán bộ có trình độ đại học.

 

4. Thông tin hoạt động và thành tựu

Là đơn vị đi đầu trong việc tham gia, triển khai các dự án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm như AIG, KOSEN…Đến nay khoa đã đào tạo được hàng nghìn kỹ sư thực hành và kỹ thuật viên có tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hầu hết các sinh viên, kỹ thuật viên đều có việc làm đúng ngành nghề đào tạo và được xã hội công nhận.

Hoạt động nghiên cứu khoa học: 01 đề tài khoa học cấp Tỉnh, 05 đề tài cấp Trường, 05 chuyên đề cấp Trường có tính thực tiễn và được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

Thành tích đạt được: 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2010, 2014, 2016); 02 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ (2012, 2015); Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của  Bộ trưởng Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam.