• Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU TRANG
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Hàm vị: Thạc sĩ
  • Số điện thoại: 0210.6254033 
  • Email: khoacntt@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-THTP ngày 12 tháng 09 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực Phẩm.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục học sinh – sinh viên theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường. Xây dựng chương trình đào tạo cho 05 ngành: Công nghệ Thông tin; Tin học Ứng dụng; Quản trị mạng Máy tính; Quản trị Cơ sở Dữ liệu; Công nghệ Thông tin (ứng dụng phần mềm). Tổ chức xây dựng và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng đề thi, câu hỏi thi, kèm theo đáp án, các môn học do Khoa giảng day. Số lượng đề thi, câu hỏi thi được quy định tại Quy chế đào tạo của Trường. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

 

3. Đội ngũ

Khoa có 10 giảng viên, giáo viên, trong đó: 07 thạc sỹ, 03 cử nhân.

 

4. Thông tin hoạt động và thành tựu

Khoa đang tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, các chương trình đào tạo đang được xây dựng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

Hàng năm đội ngũ giảng viên của khoa tham gia nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí chuyên ngành, hội thảo uy tín trong và ngoài nước

Thành tích đạt được: 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2009); 01 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ (2011); Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở, cấp Bộ, cấp Tỉnh, nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam.