• Họ Và Tên: Nguyễn Thụy Cường
  • Chức Vụ: Giám đốc
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Số Điện Thoại: 0210.6254031
  • Email: trungtamtttv@fic.edu.vn

1. Giới thiệu

Trung tâm Thông tin – Thư viện được thành lập theo Quyết định Số 13/QĐ-CĐCNTP ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm.

 

2. Chức năng

Trung tâm Thông tin – Thư­ viện có chức năng chuẩn bị tư liệu, sách, báo phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ của nhà trư­ờng. Quản lý và phát triển trang thông tin điện tử của trường, hệ thống mạng Internet, quản trị mạng nội bộ. Quản lý và duy trì sự hoạt động của hệ thống máy vi tính làm việc tại các phòng, khoa, trung tâm.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

– Trung tâm Thông tin – Thư viện có nhiệm vụ tham mưu kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

– Cung cấp thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giáo viên và học sinh – sinh viên; lưu trữ kết quả nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm của trường.

– Đăng tải thông tin và các hoạt động của nhà trường trên trang thông tin điện tử, bảng thông tin điện tử sau khi được Ban giám hiệu phê duyệt; đảm bảo các thông tin tối thiểu theo quy định. Cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên mạng Internet và các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thu thập, bổ sung, trao đổi và xử lý tài liệu nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của bạn đọc. Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ và phổ biến thông tin.

– Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu của nhà trường. Tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, cũ nát theo quy định.

– Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

– Tổ chức quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động và tài sản của trung tâm đảm bảo hiệu quả, đúng quy định theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; Lưu trữ, bảo quản, kiểm kê định kỳ tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của Thư viện theo quy định hiện hành.

 

4. Đội ngũ

Tổng số có 07 cán bộ, giảng viên trong đó: 02 thạc sĩ, 05 cử nhân.

 

5. Thành tựu

Đảm bảo tốt các hoạt động về công nghệ thông tin như: Thiết kế, quản lý và biên tập Website, quản lý mạng Internet, tài liệu điện tử, quản trị, khắc phục sự cố về mạng, quản lý và vận hành hiệu quả các phần mềm; Thu thập, bổ sung, xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu truyền thống và tài liệu số; Thực hiện tốt công tác in ấn đáp ứng yêu cầu công việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên.

Trong quá trình hoạt động Trung tâm đạt được nhiều thành tích: Cờ thi đua của Bộ Công Thương (2015); 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương (2014); 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (2009) và nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp.