• Họ Và Tên: Đinh Đức Lương
  • Chức Vụ: Hiệu trưởng
  • Học Vị: Tiến sĩ
  • Phụ trách: Phụ trách công tác Tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác học sinh – sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.
  • Email: luongdd@fic.edu.vn
  • Họ Và Tên: Nguyễn Hữu Hùng
  • Chức Vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Học Vị: Thạc sĩ
  • Phụ trách: Phụ trách công tác Hành chính; công tác cơ sở vật chất; công tác an ninh trật tự, quân sự, quốc phòng; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác phòng chống lụt bão.
  • Email: nhhung@fic.edu.vn