• Họ Và Tên: Đinh Đức Lương
 • Chức Vụ: Hiệu trưởng
 • Học Vị: Tiến sĩ
 • Phụ trách công tác: 
 • + Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán.
 • + Công tác đối ngoại và hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.
 • + Công tác quan hệ doanh nghiệp.
 • + Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.
 • + Công tác thông tin và truyền thông.
 • + Công tác thi đua khen thư­ởng và kỷ luật.
 • – Trực tiếp phụ trách các đơn vị:
 • + Phòng Tài chính – Kế toán; phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lư­ợng đào tạo.
 • + Trung tâm Công nghệ sinh học; trung tâm Thông tin thư viện.
 • Email: luongdd@fic.edu.vn
 • Họ Và Tên: Đỗ Tiến Thành
 • Chức Vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Phụ trách công tác:
 • + Công tác hành chính, cơ sở vật chất.

  + Công tác an ninh trật tự; quân sự, quốc phòng.

  + Công tác phòng cháy chữa cháy; phòng chống lụt bão.

  + Công tác ký túc xá; nhà ăn học sinh, sinh viên.

  – Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức – Hành chính; phòng Quản trị – Vật t­ư; phòng Công tác học sinh – sinh viên.

 • Email: dtthanh@fic.edu.vn
 • Họ Và Tên: Nguyễn Mạnh Hùng
 • Chức Vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Học Vị: Thạc sĩ
 • Phụ trách công tác:
 • + Công tác học sinh, sinh viên; xuất khẩu lao động.

  + Tạm thời phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo.

  – Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

  + Phòng Đào tạo.

  + Khoa Cơ bản; khoa Công nghệ thực phẩm và sinh học; khoa Công nghệ kỹ thuật điện; khoa Công nghệ thông tin; khoa Kinh tế và Quản lý; khoa Công nghệ hóa học.

  + Trung tâm May và Thiết kế thời trang; Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh – sinh viên.

 • Email: nmhung@fic.edu.vn