Công tác Tuyển sinh

Công tác Tuyển sinh

15/12/2014

Đề án tuyển sinh cao đẳng chính quy

Căn cứ luật Giáo dục Đại học, nhà trường lựa chọn phương thức tuyển sinh theo hai phương thức: – Xét tuyển dựa kết quả thi của các thí sinh

03/11/2014

Thông báo tuyển sinh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm phối hợp với các trường Đại học tuyển sinh và nhận hồ sơ các lớp học vào các ngày cuối tuần thứ 7

Call