Công tác Tuyển sinh

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/5/2023, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Đức – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; các đồng chí đại biểu đại diện cho Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, Công đoàn trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ cùng tham dự và chúc mừng Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm hiện có 07 Công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số 136 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường đã có sự phát triển cả về chất và lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Trường đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trường thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2017-2023 cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong viên chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn trường đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo,chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn…

Đồng chí Lê Thị Đức, Ủy viên BTV – Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương

Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Thị Đức – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã hoàn thành và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị Công đoàn Trường tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua,…

Đ/c Đinh Đức Lương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Đinh Đức Lương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trường thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí và bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Theo BCH CĐ

Call