Công tác Tuyển sinh

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM LẦN THỨ XXII NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, với sự tập trung cao trí tuệ của toàn Đảng bộ; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2020 Đảng bộ Trường CĐCN Thực phẩm long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội

  1. Đồng chí: Nguyễn Văn Lâm. Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Việt trì.
  2. Đồng chí: Trần Quý Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Việt trì.

Về dự với Đại hội hôm nay, còn có 101 đồng chí đảng viên của Đảng bộ, những người quyết định thành công của Đại hội đã có mặt đông đủ.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng và các Văn bản hướng dẫn của Thành ủy Việt Trì, để tiến tới Đại hội hôm nay, từ tháng 12/2019 Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã tập trung chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, đồng thời tích cực chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường dự thảo đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015-2020 và hoạch định những mục tiêu, nội dung cơ bản của nhiệm kỳ 2020-2025 tầm nhìn 2030. Dự thảo đã được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các chi ủy, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Nhà trường và các tập thể, cá nhân có tâm huyết, quan tâm đến sự phát triển của Đảng bộ và Nhà trường trong thời gian tới. Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp và bổ sung để trình Đại hội.

Việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Việt Trì. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc dân chủ, thu thập và xử lý thông tin đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời với thái độ thẳng thắn, chân thành, trung thực, khách quan và nhất trí cao về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường khóa 12 để trình Đại hội.

Từ nhiều tháng nay, cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên Nhà trường đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường. Một số hoạt động đã và đang được triển khai như: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai phong trào thực hiện nền nếp giảng dạy, công tác, học tập, rèn luyện, nếp sống văn hoá của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng thực tập, rèn nghề cho học sinh, sinh viên toàn Trường. Công đoàn nhà trường tăng cường các hoạt động dự giờ, thăm lớp… Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội. Kết quả của các phong trào thi đua là những bông hoa tươi thắm dâng lên Đại hội, thể hiện tấm lòng yêu mến, hy vọng và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người học hướng về Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cám ơn cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên toàn Trường.

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 12 được tiến hành vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng đang đổi mới một cách căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, của Thành ủy Việt Trì và các Sở ban ngành của tỉnh Phú Thọ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Nhà trường đoàn kết, thống nhất. Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang hơn… Tuy nhiên, bên cạnh thời cơ và thuận lợi, Đảng bộ Nhà trường cũng đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn. Cơ chế chính sách của nhà nước có nhiều thay đổi, công tác tuyển sinh của nhà trường gặp khó khăn,…Do đó, việc cạnh tranh trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội sẽ ngày càng gay gắt. Cơ cấu đội ngũ, trình độ cán bộ chưa đồng đều giữa các khoa. Nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy theo tiêu chuẩn Trường chất lượng cao.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thành công tốt đẹp các nội dung chương trình Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần khách quan, trung thực, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020; từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã thảo luận và bổ sung báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Việt Trì khóa XX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, thể hiện trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ đối với sự phát triển của đất nước và thành phố.

Đại hội đã lựa chọn và bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của Đảng bộ, thể hiện tính kế thừa, liên tục và đổi mới công tác cán bộ, để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đại hội ghi nhận sự đóng góp tích cực và trách nhiệm cao của các đồng chí đã tham gia cấp ủy khóa trước. Mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của Nhà trường.

Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 101 đảng viên của Đảng bộ nhà trường dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Thành ủy Việt Trì. Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường mong muốn rằng trong thời gian tới, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện giúp đỡ và quan tâm lãnh chỉ đạo toàn diện của thành ủy Việt Trì. Tại đại hội này thay mặt cho Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐCN Thực phẩm xin được chân thành cảm ơn các đồng chí BTV Thành ủy Việt Trì đã đến dự và chỉ đạo Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên của toàn Trường đã đóng góp vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội; lập được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội.

Thành công của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Nhà trường. Để Nghị quyết của Đại hội trở thành hiện thực, vấn đề có tính quyết định là tổ chức thực hiện. Đại hội mong muốn các chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ nhà trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn Trường. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần cùng tập thể Đảng bộ Nhà trường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, đưa Trường CĐCN Thực phẩm phát triển lên một tầm cao mới, là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực phía Bắc.

Mội vài hình ảnh tại Đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call