Công tác Tuyển sinh

Đào tạo Nghề sớm, nên hay không? | VTV TSTC (Video)

 

https://www.youtube.com/watch?v=RccCixhgU3Y

 

Học nghề kết hợp học văn hóa ngay sau khi học hết lớp 9 và sau đó có thể tiến thẳng lên cao đẳng. “Mô hình 9+ cao đẳng” đang được nhiều phụ huynh lựa chọn trong bối cảnh thừa thầy thiếu thợ.

Tuy nhiên nhiều người vẫn còn băn khoăn về chuẩn đầu vào và hình thức này đã đúng luật hay chưa?

Nguồn: VTV TSTC

Call