Công tác Tuyển sinh

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 121 – KH/TU, ngày 29 tháng 11 năm 2023 của thành uỷ Việt Trì về Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII);         Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh của Trường; Sáng ngày 29/12/2023 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII).

Tham giá hội nghị gồm có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ; Ban giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường dự Hội nghị nghiên cứ, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị làn thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII khoá XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương VIII, khóa XIII trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Cũng tại hội nghị Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ học sinh sinh viên cung đã tổng kết kết quả tuyển sinh năm 2023 và đề xuất phương án tuyên sinh năm 2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023

Đ/c Đinh Đức Lương – Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị Quyết

 

 

Call