Đời sống sinh viên

Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2021-2022

Mới đây, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2021-2022 Khối thi đua các trường Đại hoc, Cao đẳng tỉnh Phú Thọ. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Minh Thủy – Phó Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phòng nghiệp vụ Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thường trực công tác Thi đua, khen thưởng của 10 trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tại Hội nghị, lãnh đạo các nhà trường thuộc Khối thi đua đã thảo luận, tham gia góp ý kiến vào bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022 và rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng hoạt động của Khối thi đua năm học 2022-2023.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hà Minh Thủy đã ghi nhận những thành tích mà các nhà trường đã đạt được. Đặc biệt trong tình hình dịch CoVid-19 diễn ra đã làm ảnh hưởng đến tình hình tuyển sinh và tiến độ đào tạo, tuy nhiên các trường vẫn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ đóng góp vào thành tích chung trong công tác TĐKT của tỉnh. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT của Khối và có những định hướng để công tác TĐKT của các nhà trường ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đ/c Hà Minh Thủy – Phó trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú        Thọ phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Đinh Đức Lương – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các nhà trường đã thống nhất dự thảo Báo cáo tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Phú Thọ đồng thời thông qua kết quả bình bầu danh hiệu thi đua cấp tỉnh.

Theo P.TC-FIC

Call