Đời sống sinh viên

Thư gửi các thế hệ học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Nhân dịp 55 năm ngày truyền thống Nhà trường và công bố Quyết đinh, trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm trân trọng kính mời các thế hệ học sinh, sinh viên về thăm, chứng kiến sự thay đổi và phát triển của Nhà trường.

Nội dung thư chi tiết:

 

Theo Trường CĐCNTP

 

 

Call