Đời sống sinh viên

Đời sống sinh viên

04/11/2020

“FIC’S GOT TALENT 2020”

Tối ngày 29/10/2020, tại hội trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm đã diễn ra cuộc thi Tìm kiếm tài năng “FIC’S GOT TALENT 2020”. Trải qua vòng thi

Call